Visit Nynäshamn

Kyrkor

Upptäck Nynäshamns kyrkor med spännande arkitektur och fascinerande historia. Ösmo Kyrka är den äldsta stenkyrkan. Den uppfördes under 1100-talets senare del och ståtar bland annat med dekorationsmålningar av medeltidens kyrkomålare Albertus Pictor.

ösmo kyrka

Den äldsta delen av stenkyrkan uppfördes under 1100-talets senare del. Invändigt är kyrkan utsmyckad med kalkmålningar som tillkom strax efter 1400- talets mitt, utförda av Albertus Pictor, medeltidens mest namnkunnige kyrkomålare.

08-520 300 11
www.osmotoro.se/varakyrkor.htm

Sorunda kyrka

Sorunda kyrka är en av Södermanlands största kyrkor. De äldsta delar är från slutet av 1100-talet. Kyrkan förändrades flera gånger fram till 1500-talet. Det Bååtska gravkoret är det äldsta adliga i vårt land. Här hålls årligen flera stora konserter.

08-530 400 17
www.sorundakyrka.se

Landsorts kapell

Kapellet är från 1939. Det är ritat av Ove Leijonhuvud och skänkt utav Helge Ax:son Johnson. Här finns en känd altartavla av konstnären Axel Sjöberg. Ett så kallat votivskepp hänger i taket, en påminnelse om hur ön präglats av skepp och båtar.

08-520 300 11
www.osmotoro.se/varakyrkor.htm


nynäshamns kyrka

Kyrkan utgör med sin karakteristiska profil ett utmärk sjömärke för alla sjöfarande. Den stod färdig 1930. Då hade kyrkliga syföreningen och föreningen Kyrkans vänner under 15 år samlat in pengar och gåvor för att kunna bekosta kyrkobygget.

08-520 102 13
www.svenskakyrkan.se/nynashamn

torö kyrka

Torö kyrka är en liten gudstjänstlokal, typisk för de som byggdes i de glest befolkade skärgårdsförsamlingarna. Troligen uppfördes den nuvarande kyrkan på den gamla grunden år 1699. Öppen vid specifika tillfällen.

08-520 300 11
www.osmotoro.se/varakyrkor.htm


NYNÄSHAMNS OFFICIELLA BESÖKSWEBB

Tourist Centre

NYNÄSHAMNS BESÖKSCENTER
Fiskargränd, 149 81 Nynäshamn
Telefon: 08-520 737 00
e-post: info@nynashamn.se

Just nu har vi följande öppettider:

Måndag – fredag 09.00 – 17.00, stängt för lunch 12.00 – 13.00

För mobilknapp i topp
  • NYNÄSHAMNS BESÖKSCENTER
  • Fiskargränd, 149 81 Nynäshamn
  • Telefon: 08-520 737 00
  • e-post: info@nynashamn.se
  • Aktuella öppettider:
  • Alla dagar 8-22


Nynäshamn Ekokommun
Stockholm

NYNÄSHAMNS OFFICIELLA BESÖKSWEBB

NYNÄSHAMNS BESÖKSCENTER
Fiskargränd, 149 81 Nynäshamn
Telefon: 08-520 737 00
e-post: info@nynashamn.se

Stockholm
Nynäshamns kommuns logga