Visit Nynäshamn

Sorundabygden

Båt

Sorundabygden- kulturlandskapet med sina vidsträckta och vackra landskapsvyer som har en historia att berätta vid varje hörn. Här hittar man välbevarade minnen och anor ända från forntiden! Men akta dig, här härjar också monstren fritt i skogarna...

Sorunda socken breder ut sig med böljande slätter och dalar mellan ett par vackra och mäktiga malmar som sträcker ut sig från norr.

Några stillsamma, glittrande sjöar där tranor och andra fåglar finner frid kan man också hitta här. I väster finns kusten med båtliv och fiske. Skogen är stor och grön, med sitt skafferi av bär och vilt har den försörjt folket i årtusenden. Och inte att förglömma alla vackra åkrar förstås, som oftast också bjudit på rika skördar...

Det är ingen tvekan om att Sorunda tillhör de mest fornlämningsrika socknarna i Stockholmstrakten, 21 runstenar, några hällristningar, bromsåldersrösen, fornborgar och hundratals gravfält med tusentals större och mindre gravhögar präglar landskapet. På Sorunda malmar finns också en forntida fångstgrop och en stor skeppssättning. Från historisk tid finns lämningar av kvarnar, torp, odlingsmarker samt tilläggsplatser för båtar.

Trots allt detta finns det ingen möjlighet till övernattning i Sorunda längre såvida man inte känner någon som bor där förstås, men så har det inte alltid varit. En gång i tiden var det här fullt av liv och man kan hitta minnesmärkningar från den tiden än idag.

En av dem är Fituna. Det är en herrgård och ett tidigare säteri som ligger vid Kvarnåns utlopp i Mörkarfjärden i Sorunda socken och Nynäshamns kommun på Södertörn i Södermanland. Tillsammans med Fållnäs har Fituna varit ett av de säterier som haft större betydelse inom Sorunda. Området med sin bevarade bebyggelse är av riksintresse och namnet kommer av "fit", ett äldre ord för just fuktig äng och tuna i betydelsen gård, ofta i ägo under personer inom frälset eller biskopsämbetet. Ett gravfält från yngre järnåldern tyder på att platsen varit bebodd redan på forntiden.

Utmed Fitunaån, som rinner förbi strax norr om huvudbyggnaden, har ett flertal vattenkvarnar funnits längre tillbaka. Två stycken är karterade 1712 och av deras grunder syns lämningar i den djupa bäckfåran. Sista kvarnen som var i drift ännu 1955 låg vid Fituna bro och direkt framför huvudbyggnaden. Kvarnen jämte en såg borttogs strax därefter, likaså upphörde trafiken till ångbåtsbryggan vid Mörkarfjärden. Av kvarnen återstår bland annat en kallmurad husgrund på 16 x 12 meter och rester av betongfundament. Lämningarna är klassade som fornminne.

Sydost om Fituna står en vårdkase överst på Vårdberget, en förkastningsbrant ovanför Himmerfjärden. Utsikten är hissnande och bortom fjärden syns på andra sidan Hörningsholms slott på Mörkö och Furuholmsskansen på Skansholmen. Vårdkasen som är rest ovanpå ett större gravröse från äldre bronsåldern, lär vara den enda bevarade inom Stockholms län och vårdas av Sorunda hembygdsförening. Vårdkasen är cirka 4-5 meter hög, har en diameter på ungefär 6 meter. Historia när den är som bäst!

En annan sedvärdhet värt att besöka är Johannesdal. Det är ett torp vid södra sidan om sjön Västra Styran i Sorunda socken. Johannesdal var författaren Moa Martinsons hem och skrivstuga fram till hennes död. Även hennes man i andra äktenskapet, Harry Martinson, utvecklade sitt författarskap där. Torpet står kvar i det skick, komplett med inredning, som Moa Martinson lämnade det vid sin död 1964. I sovrummet och gamla köket står vackra vita stolar, som hon köpte på en auktion i Sorunda. De är tillverkade av en bysnickare i bygden. År 2017 renoverades torpet och under sommarhalvåret organiserar Sällskapet Moas Vänner även utflykter till Johannesdal med guidad visning av stugan.

I Sorunda får man dock se upp vart man går i skogarna, iallafall om man traskar runt på Väggarövägen. Där kan man nämligen hitta så kallade ”monster” ”skogstroll” ”skogsväsen” i form av skulpturer runt en motionsstig på cirka 2 kilometer. Konstnären som har skapat skulpturerna och som reparerar de år efter år är Maggi Nurm.
En perfekt utflykt att ta med barnen på och låta fantasin flöda!

Mat, aktiviteter och service:

Livsmedelsbutik
Coop Nära, Spångbro 010-741 91 90

Restaurang
Sorunda Restaurang, 08-530 400 94

Ridning
Knatteridning, Rummeltorp, 070-566 08 88

Butiker
Två små rum, 073-051 12 79
Fysisk butik öppen efter överrenskommelse

Vintage and Style by OMIM
Fysisk butik: Torp 40, Sorunda, 073-680 81 86

Butiken i stallet, 070-866 44 00

Kyrka
Sorunda Kyrka, 08-530 400 17

Hembygd
Sorunda Hembygdsförening, 08-530 448 25

Sjukvård
Vårdcentral – Spångbro Torg 3, 148 70 Sorunda, 08-120 665 66

Övrigt
Oxhagen Gård, 08-530 231 10

Ta dig hit med lokaltrafik:
Från Sorunda går följande bussförbindelser: Till Trollsta linjerna 729, 848 och 858. Lisö linje 856. Nynäshamn linjerna 783, 848 och 858. Södertälje linje 783. Tumba linje 729. Tungelsta linje 848. Västerhaninge linje 848. Ösmo linjerna 783 och 858 och Stora Vika linje 848. Turupplysning 08-600 10 00, www.sl.se

Ta dig hit med bil:
Väg 73 mot Nynäshamn eller Stockholm om du kommer söderifrån. Följ skylt mot Södertälje.
Eller väg 225 från Södertälje mot Nynäshamn.

Evenemang
Nynäshamns turistbyrå

NYNÄSHAMNS OFFICIELLA BESÖKSWEBB

Tourist Centre

NYNÄSHAMNS BESÖKSCENTER
Fiskargränd, 149 81 Nynäshamn
Telefon: 08-520 737 00
e-post: info@nynashamn.se

Just nu har vi följande öppettider:

Måndag – fredag 09.00 – 17.00, stängt för lunch 12.00 – 13.00

För mobilknapp i topp
  • NYNÄSHAMNS BESÖKSCENTER
  • Fiskargränd, 149 81 Nynäshamn
  • Telefon: 08-520 737 00
  • e-post: info@nynashamn.se
  • Aktuella öppettider:
  • Alla dagar 8-22


Nynäshamn Ekokommun
Stockholm

NYNÄSHAMNS OFFICIELLA BESÖKSWEBB

NYNÄSHAMNS BESÖKSCENTER
Fiskargränd, 149 81 Nynäshamn
Telefon: 08-520 737 00
e-post: info@nynashamn.se

Stockholm
Nynäshamns kommuns logga