Visit Nynäshamn

Personalenkät 2020


* = obligatorisk fråga


Vad tyckte du om årets schema?
1= mycket dåligt 6= mycket bra * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5 6
Årets schema

Angående utbildningen inför säsongen och din introduktionsdag(-ar), vad tyckte du om följande?
1= mycket dåligt 6= mycket bra * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5 6 Vet ej Var ej med på denna aktivitet
Rundturen i kommunen (uteblev)

Anställning, schema, GDPR

Teori (Dockspot, TallyBee, TallyKey, Vaka, kassan)

HLR

Brand

Rutiner för Covid-19 säsongen 2020

Hur tycker du att arbetsledningen från den fasta personalen har fungerat?
1= mycket dåligt 6= mycket bra * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5 6
Arbetsledning

Hur tycker du att årets grupp säsongsanställda har fungerat?
1= mycket dåligt, 6= mycket bra * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5 6
Kamratskap

Engagemang

Respekt för rutiner och arbetsuppgifter

Stöd och hjälp från mer erfarna säsongsanställda vid nya arbetsuppgifter

Vad tycker du om att ha gymnasieungdomar arbetande hos oss? (Om du svarar nej, vänligen kommentera nedan.) * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Ja Nej
Är de lagom många?

Var deras arbetstider bra?

Har du känt dig bekväm med att arbetsleda gymnasieungdomarna?

Hur väl trivdes du i årets arbetskläder?
1= inte alls, 6= mycket bra * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5 6
Jag trivdes:

Vad anser du om det ansvar som lagts på dig? * (obligatorisk)

Hur väl har du trivts hos oss?
1= mycket dåligt, 6= mycket bra * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5 6
Hur väl har du trivts hos oss?

Skulle du vilja jobba hos oss nästa säsong?


Evenemang
Nynäshamns turistbyrå

NYNÄSHAMNS OFFICIELLA BESÖKSWEBB

Tourist Centre

NYNÄSHAMNS BESÖKSCENTER
Fiskargränd, 149 81 Nynäshamn
Telefon: 08-520 737 00
e-post: info@nynashamn.se

Just nu har vi följande öppettider:

Måndag – fredag 09.00 – 17.00, stängt för lunch 12.00 – 13.00

För mobilknapp i topp
  • NYNÄSHAMNS BESÖKSCENTER
  • Fiskargränd, 149 81 Nynäshamn
  • Telefon: 08-520 737 00
  • e-post: info@nynashamn.se
  • Aktuella öppettider:
  • Alla dagar 8-22


Nynäshamn Ekokommun
Stockholm

NYNÄSHAMNS OFFICIELLA BESÖKSWEBB

NYNÄSHAMNS BESÖKSCENTER
Fiskargränd, 149 81 Nynäshamn
Telefon: 08-520 737 00
e-post: info@nynashamn.se

Stockholm
Nynäshamns kommuns logga