Visit Nynäshamn

Evenemang

ti on to fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
25 oktober

Öppet på Nynäshamns Järnvägsmuseum

Båt

NJM, föreningen Nynäshamns Järnvägsmuseum, är en ideell förening som har till målsättning att bevara och återställa Nynäsgårds lokstall till ursprungligt skick, för att däri skapa ett levande järnvägs- och arbetslivsmuseum med särskild inriktning på Nynäsbanans historia.

Museets mål är att visa upp ett järnvägsmuseum med tyngdpunkt på Nynäsbanan från banans byggnad fram tills nu samt lokaltrafiken runt Stockholm. Dessutom visas en äldre genuin verkstadsmiljö i lokstallet. Grunden utgörs av Nynäsgårds lokstall i vilket Stockholm-Nynäs järnvägs huvudverkstäder låg, från banans invigning 1901 fram till 1959. Byggnaderna med omkringliggande område är numera byggnadsminnesförklarande av länsstyrelsen i Stockholms län. De främsta anledningarna till byggnadsminnesförklaringen var att lokstallet är det enda av sitt slag i Stockholms län där den ursprungliga verksamheten fortfarande bedrivs, om än i ideell regi. Lokstallsbyggnaden blev klar år 1900, ett år före Nynäsbanans invigning. Troligen är den berömda arkitekten Ferdinand Boberg skapare av lokstallet.

Museet skiljer sig från många andra museer, där man kan se föremålen prydligt uppställda i visningsutrymmen, genom att våra fordon visas i en typisk verkstadsmiljö. En del fordon är färdigrenoverade och används i föreningens trafik, andra är renoveringsobjekt på kort eller lång sikt. Av de museala fordon, som visas på museet, kan nämnas dieselloket SNJ ÄF 10. Det är byggt år 1936 och var Stockholm-Nynäs järnvägs första diesellok. Fyra tankvagnar från 1920-tal till 1950-tal belyser järnvägstransporternas betydelse för Nynäs petroleum i Nynäshamn. Av övriga fordon som visas på museet som har anknytning till Nynäsbanan kan nämnas SJ ångloken litt B och N, diesellok litt T21, diesellokmotor litt Z43 och personvagnar litt Bo6. I museet finns för framtida renovering två tvåaxliga personvagnar från Nynäsbanan byggda på 1900-talets början.

Förutom fordon och byggnader finns på museiområdet en vändskiva och en del skyltar med anknytning till järnvägen liksom en lyktstolpe från SNJ gamla huvudkontor. I vår utställningsvagn finns en fotoutställning, som belyser Nynäsbanans över 100-åriga historia, samt en del föremål från Nynäsbanan.

Varmt välkomna!

Datum och tid:

2020-10-25 klockan 13.00 – 16.00

samt
2020-11-29 klockan 13.00 – 16.00

Plats:

Nynäshamns Järnvägsmuseum
Nickstabadsvägen 9
149 41 Nynäshamn

Ta sig hit:

Pendeltåg utgår en gång per halvtimme från Stockholm City, destination Nynäshamn. Stig av vid Nynäsgård. Gå ut till vägen från perrongen och gå åt söder (i samma riktning som pendeltåget). Efter något 100-tal meter kommer du till huvudgrinden till stallområdet. Man ser i princip lokstallet och äldre järnvägsfordon hela tiden, så man kan vara säker på att man går åt rätt håll.

Arrangör:

Föreningen Nynäshamns Järnvägsmuseum
museet@njm.nu
www.njm.nu/

ti on to fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

NYNÄSHAMNS OFFICIELLA BESÖKSWEBB

Tourist Centre

NYNÄSHAMNS BESÖKSCENTER
Fiskargränd, 149 81 Nynäshamn
Telefon: 08-520 737 00
e-post: info@nynashamn.se

Just nu har vi följande öppettider:

Måndag – fredag 09.00 – 17.00, stängt för lunch 12.00 – 13.00

För mobilknapp i topp
  • NYNÄSHAMNS BESÖKSCENTER
  • Fiskargränd, 149 81 Nynäshamn
  • Telefon: 08-520 737 00
  • e-post: info@nynashamn.se
  • Aktuella öppettider:
  • Alla dagar 8-22


Nynäshamn Ekokommun
Stockholm

NYNÄSHAMNS OFFICIELLA BESÖKSWEBB

NYNÄSHAMNS BESÖKSCENTER
Fiskargränd, 149 81 Nynäshamn
Telefon: 08-520 737 00
e-post: info@nynashamn.se

Stockholm
Nynäshamns kommuns logga