Visit Nynäshamn

Miljöarbete 2018


Nynäshamns Gästhamn arbeter fortlöpande med miljöfrågor och önskar göra en kartläggning av miljövanor och rutiner hos våra kunder som säsongshyr en bryggplats. Vi uppskattar att ni tar er tid att besvara enkäten. Resultatet av miljöarbetet sammanställs och publiceras på webbplatsen.

Undersökningen är anonym och tar ungefär 5 minuter att besvara.
Enkäten kan besvaras till och med 2018-09-30

* = obligatorisk fråga

Fråga 1. Vilken typ av båt är du ägare av idag? * (obligatorisk)
Fråga 1. Vilken typ av båt är du ägare av idag?
Fråga 2. Vilken ålderskategori tillhör du?  * (obligatorisk)
Fråga 2. Vilken ålderskategori tillhör du?Fråga 3. Hur länge har du hyrt en bryggplats som förvaltas av Nynäshamns Gästhamnskontor?  * (obligatorisk)
Fråga 3. Hur länge har du hyrt en bryggplats som förvaltas av Nynäshamns Gästhamnskontor?

Fråga 4. Hur använder du främst båten? * (obligatorisk)
Fråga 4. Hur använder du främst båten?

Fråga 5. I vilket vatten seglar/kör du främst din båt? * (obligatorisk)
Fråga 5. I vilket vatten seglar/kör du främst din båt?Fråga 6. Hur förvarar du båten under vinterhalvåret?
Fråga 6. Hur förvarar du båten under vinterhalvåret?

Fråga 7. Bottenmålar du båtskrovet?
Fråga 7. Bottenmålar du båtskrovet?


Fråga 8. Vilket färgfabrikat använder du när du bottenmålar båtskrovet?
Följdfråga till "Bottenmålar du båtskrovet?
Fråga 8. Vilket färgfabrikat använder du när du bottenmålar båtskrovet?


Fråga 9. Vilken är den största anledningen till ditt val av färg?
Följdfråga till "Bottenmålar du båtskrovet?
Fråga 9. Vilken är den största anledningen till ditt val av färg?
Fråga 10. Till vilken summa bottenbehandlar du båten under en säsong uppskattningsvis?
Följdfråga till "Bottenmålar du båtskrovet?
Fråga 10. Till vilken summa bottenbehandlar du båten under en säsong uppskattningsvis?

Fråga 11. Vilken alternativ metod använder du för att undvika påväxt på båtskrovet?
Om du svarade nej på fråga 7.
Fråga 11. Vilken alternativ metod använder du för att undvika påväxt på båtskrovet?


Fråga 12. När* målades ditt båtskrov med bottenfärg senast?
*av dig eller tidigare ägare
Fråga 12. När* målades ditt båtskrov med bottenfärg senast?

13. Finns det en toalett ombord på din båt?
13. Finns det en toalett ombord på din båt?
NYNÄSHAMNS OFFICIELLA BESÖKSWEBB

Tourist Centre

NYNÄSHAMNS BESÖKSCENTER
Fiskargränd, 149 81 Nynäshamn
Telefon: 08-520 737 00
e-post: info@nynashamn.se

Just nu har vi följande öppettider:

Måndag – fredag 09.00 – 17.00, stängt för lunch 12.00 – 13.00

För mobilknapp i topp
  • NYNÄSHAMNS BESÖKSCENTER
  • Fiskargränd, 149 81 Nynäshamn
  • Telefon: 08-520 737 00
  • e-post: info@nynashamn.se
  • Aktuella öppettider:
  • Alla dagar 8-22


Nynäshamn Ekokommun
Stockholm

NYNÄSHAMNS OFFICIELLA BESÖKSWEBB

NYNÄSHAMNS BESÖKSCENTER
Fiskargränd, 149 81 Nynäshamn
Telefon: 08-520 737 00
e-post: info@nynashamn.se

Stockholm
Nynäshamns kommuns logga